ISO 22000: voedselveiligheid

Als ondernemer binnen de voedselproductieketen heb je te maken met tal van strenge veiligheidseisen op het gebied voedsel. Deze zijn vastgelegd in de Codex Alimentairus. In deze codex is het resultaat van het werk van de Europese autoriteit op het gebied van voedselveiligheid. Deze autoriteit is in feite een commissie die ooit is opgericht door de NAVO en staat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van FAO en WHO (Food and Agriculture Organization en World Health Organization). Deze wordt op haar beurt  geadviseerd door de EFSA (European Food Safety Authority).

Om te laten zien dat jij als ondernemer voldoet aan de eisen uit de Codex Alimentairus, kan jij je laten certificering op basis van ISO 22000. Deze certificering is gangbaar voor elk, in de voedselketen betrokken bedrijf in Europa

Wat is ISO 22000?

Indien je als ondernemer voedsel produceert, transporteert of verkoopt, dan dient dit te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Aan de hand van een ISO 22000-certificering is het duidelijk dat je product voldoet aan de gestelde eisen. Dit ISO 22000 certificaat is niet alleen van belang voor jou als ondernemer, maar ook voor je relaties. Toeleveranciers in de voedselketen kunnen namelijk van jou verwachten dat je ISO 22000-gecertificeerd bent.

Het bezit van een geldig ISO 22000-certificaat biedt een grote mate van zekerheid voor je relaties. Men weet dat de etenswaren of grondstoffen, voldoen aan de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid, de vastgestelde richtlijnen en de verordeningen van de Europese commissie. Daarnaast toon je aan dat de medewerkers voldoende kennis in huis hebben én deze kunnen toepassen om de kwaliteitsnorm te handhaven in het productieproces.

ISO 22000 certificaat

Voor het vastleggen van de voedselkwaliteit van de relevante producten, wordt gebruik gemaakt van een ISO-22000-managementsysteem. Op basis van dit managementsysteem zal de certificerende instantie het beoordelen en toetsen in de praktijk.

In bijna alle gevallen ziet men het belang van een ISO 22000-certificering wel in, maar ziet men op tegen het beschrijven van de nodige werkprocessen en maatregelen om de voedselveiligheid te garanderen. Het kost vaak tijd en inspanning. In de praktijk blijkt dat dit voor elk bedrijf bijzonder haalbaar is. ISO2HANDLE kan je hierbij uitstekend adviseren en begeleiding. Het resultaat is een soepel certificeringstraject waarbij de nodige aandacht is voor de praktische kant.  Op die manier kan er doelgericht gewerkt worden aan de beoogde certificering.

Voordelen ISO 22000-certificering:

  • ISO 22000 is een wereldwijd geaccepteerde norm en is de eerste, specifiek voor voedingsmiddelen, gehanteerde norm;
  • In ISO 22000 is de ketengedachte is een belangrijk uitgangspunt;
  • ISO 22000 is niet alleen geschikt voor ondernemers in de voedselketen, ook de leveranciers zoals transportbedrijven, verpakkingsindustrie en schoonmaakbedrijven, hebben hier baat bij.

Waarom Processifi?

  • Grip op processen
  • Overzicht in assets
  • Alle documenten in een overzicht
  • Eenvoudig risico’s in kaart brengen
  • Waarborg en verbeter het kwaliteitsniveau
  • Personeel goed voorbereid en geïnformeerd

Overzicht normen

ISO 27001

Informatie-
beveiliging

AVG

Informatie-
beveiliging

ISO 9001

Kwaliteits-
management

BRC Food

Voedsel-
veiligheid

ISO 14001

Milieu-
management

IS0 45001

Veiligheids-
management

Klik hier voor een groter overzicht.

Wat vinden onze klanten?

“Voor ons is het belangrijk om vanuit onze processen te denken en op basis daarvan vorm te geven aan een digitaal managementsysteem. Dit hebben ze bij Processifi goed begrepen.”

Joske Nijhof, Projectmanager Duurzaamheid & Digitalisering

Hulp nodig bij het behouden en het behalen van certificeringen?
Processifi is dé tool om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Start eenvoudig uw gratis proefperiode. Na 30 dagen stopt de proefperiode automatisch

Veelgestelde vragen

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?