GMP Plus

De GMP+ norm is van belang, in verband met de impact op de voedselveiligheid. Sinds januari 2016 is de norm niet alleen van toepassing op het productieproces, maar is het ook van doorslaggevende betekenis voor de omzet en afzet van diervoeders. Vanaf die datum is het enkel mogelijk om diervoederproducten te kopen bij leveranciers die op een zogenaamde witte lijst staan. In vaktermen hebben we het dan over het ‘SecureFeed’  programma. Een leverancier die een vermelding op deze witte lijst wil krijgen, dient te beschikken over een certificering voor zowel GMP Plus als voor SecureFeed. Sterker nog, ontbreekt een van beide certificaten, dan mogen de producten niet worden afgenomen door zuivelproducenten. Kortom, beide certificaten zijn essentieel en zorgen voor behoud van omzet.

Wat is GMP Plus?

GMP, ofwel Good Manufacturing Practice, betekent niks anders dan de juiste manier van produceren. Met andere woorden, de GMP-norm definieert de manier waarop een product is samengesteld en is geproduceerd. De ‘Plus’ refereert aan het gegeven dat de HACCP-norm is toegevoegd aan de reguliere GMP-norm.

Ter verduidelijking: daar de HACCP-norm een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen is, wordt deze gebruikt als aanvulling op de bestaande GMP norm. In Nederland wordt de GMP-norm gebruikt om waarborgen te realiseren voor de kwaliteit en veiligheid van diervoeder.

De Nederlandse vee- en vleessector kent veel controles om de kwaliteit te waarborgen. In tegenstelling tot veel andere sectoren zijn deze controles zeer gangbaar. Deze controles komen de uiteindelijke kwaliteit en veiligheid in de gehele voedselketen ten goede. Een direct gevolg is dat het gebruik van de GMP Plus-norm de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Een goede controle en de daarmee verbonden garanties inzake de voedselveiligheid voor de dieren heeft immers ook impact op de kwaliteit en veiligheid van andere producten zoals melk, vlees en eieren.

GMP+ managementsysteem

Om de voedselveiligheid op de juiste wijze te kunnen garanderen, is het van belang dat de noodzakelijke veiligheidsprocessen zijn geïmplementeerd in je organisatie of onderneming. Het aantoonbaar maken hiervan gebeurt door middel van een managementsysteem. In feite is dat niets anders dan het aanleggen van een handboek en het correct hanteren van de regels. In zo’n handboek worden tal van belangrijke processen, risico’s en maatregelen vastgelegd. Door het hanteren van zo’n handboek is het eenvoudig om de organisatie structuur te geven conform de gewenste norm. Het wordt door middel van een managementsysteem eenvoudiger om aan te tonen dat de voedselveiligheid in de organisatie serieus wordt genomen.

 

De voordelen van GMP+

GMP+ is meer dan een stel regels die gevolgd moeten worden. Wat de exacte meerwaarde voor jou als ondernemer is, kan echter verschillen. Voor de ene organisatie zit die meerwaarde vooral in het commerciële gedeelte, voor een andere organisatie is het bieden van meer structuur juist een groter pluspunt.

In algemene zin zijn dit de voordelen:

 • Het GMP+ certificaat heeft een duidelijke commerciële waarde. Vanuit de markt is er juist vraag naar ondernemingen die gecertificeerd zijn, dergelijke ondernemingen zijn dus in staat om diervoeders te leveren aan melkveehouders. Zonder certificaat is dat niet mogelijk.
 • Kwaliteitskeurmerk: het GMP Plus certificaat is een sterk. kwaliteitskeurmerk. Als ondernemer laat u hiermee zien dat je de kwaliteit en veiligheid van jouw product serieus neemt.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen dankzij het certificaat aan de geldende wet- en regelgeving. Het certificaat werkt op die manier als waarborg.
 • ISO structuur: de GMP Plus norm heeft de structuur van de ISO 9001 norm als basis. Dit betekent in de praktijk dat het relatief eenvoudig is om ook andere normen te integreren zoals bijvoorbeeld ISI 22000.
 • De GMP+ norm verhoogt de klanttevredenheid.
 • Kostenverlaging.
 • Met het GMP+ certificaat onderscheid een onderneming zich van anderen door een professionele uitstraling.

Waarom Processifi?

 • Grip op processen
 • Overzicht in assets
 • Alle documenten in een overzicht
 • Eenvoudig risico’s in kaart brengen
 • Waarborg en verbeter het kwaliteitsniveau
 • Personeel goed voorbereid en geïnformeerd

Overzicht normen

ISO 27001

Informatie-
beveiliging

AVG

Informatie-
beveiliging

ISO 9001

Kwaliteits-
management

BRC Food

Voedsel-
veiligheid

ISO 14001

Milieu-
management

IS0 45001

Veiligheids-
management

Klik hier voor een groter overzicht.

Wat vinden onze klanten?

“Voor ons is het belangrijk om vanuit onze processen te denken en op basis daarvan vorm te geven aan een digitaal managementsysteem. Dit hebben ze bij Processifi goed begrepen.”

Joske Nijhof, Projectmanager Duurzaamheid & Digitalisering

Hulp nodig bij het behouden en het behalen van certificeringen?
Processifi is dé tool om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Start eenvoudig uw gratis proefperiode. Na 30 dagen stopt de proefperiode automatisch

Veelgestelde vragen

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?