AEO – Authorised Economic Operator

AEO is het Europese antwoord op de gevolgen voor de supply chain na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Een van de gevolgen van die aanslag was de noodzaak voor Amerika om meer controle uit te oefenen op de binnenkomende goederen. Vanuit de kant van Amerika werden initiatieven ontwikkeld om de veiligheid te kunnen garanderen. Zo werd het C-TPAT ontwikkeld. Dit is een veiligheidsprogramma wat is ontwikkeld door de Amerikaanse Customs and Border Protection agency.

Wat houdt de AEO-status in?

Heel eenvoudig uitgelegd is een AEO-certificaat een samenwerking met de Douane. Je onderneming of organisatie draagt namelijk, net als de Douane, verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de binnenkomende en of uitgaande goederen. Door het AEO-certificaat zorgt voor een verbeterde veiligheid van de supply chain doordat binnen deze keten enkel bedrijven zijn aangesloten die veilig opereren. Dit certificaat is dan ook geen formaliteit, maar is omgeven met tal van strenge eisen om de kwaliteit ervan te waarborgen. Een bedrijf wat zich wil laten certificeren zal moeten beschikken over een uitzonderlijk goede reputatie en moet financieel solide zijn. Dit zijn slechts twee van de eisen om in aanmerking te komen voor het AEO-certificaat.

Alleen internationaal opererende bedrijven kunnen normaliter een aanvraag voor een AEO-certificering aanvragen. De aanvraag wordt behandeld door de Douane. Is een onderneming of organisatie in het bezit van een geldig AEO-certificaat, dan biedt dit tal van voordelen. De gehele procedure voor de certificering is echter complex en de aanvrager zal aan tal van eisen moeten voldoen voor de certificering een feit is.

Typen vergunningen

Als we het hebben over een AEO-vergunning, dan zijn er twee typen te onderscheiden. AEO-C is de meest eenvoudige vergunning (Douane vereenvoudigingen), en AEO-S heeft betrekking op de veiligheid. Beide vergunningen kunnen desgewenst gecombineerd worden aangevraagd.

De toekenning van een AEO-status betekent dat de Douane je onderneming als zeer betrouwbaar classificeert en de zendingen naar en van jouw onderneming nauwelijks controle vereisen. Deze zendingen worden dan ook met een grotere prioriteit behandeld waardoor de Douane zich kan richten op de zendingen die potentieel een groter risico kennen, de niet-AEO zendingen. Door deze status word de doorstroming bevorderd zonder dat de veiligheid in het geding komt.

Voordelen voor AEO vergunninghouders

Naast de vlotte afhandeling van de zendingen door de Douane, levert een volledige AEO-status nog andere voordelen op:

 • Minder fysieke controles waardoor er een behoorlijke hoeveelheid tjd wordt bespaard.
 • AEO vergunninghouders hebben voorrang bij een controle.
 • De vergunninghouder kan verzoeken om een eventuele controle plaats te laten vinden op een andere locatie.
 • Bij de aanvraag van een andere Douanevergunning zullen de reeds eerder beoordeelde criteria niet nogmaals worden gecontroleerd.
 • Een AEO-status geeft een onderneming een positieve uitstraling. De onderneming laat immers zien men betrouwbaar is, daarnaast is het ook meteen duidelijk dat er sprake is van een financieel gezonde onderneming.

Ook voor bedrijven die enkel in het bezit zijn van één type vergunning, zijn er voordelen te behalen.

 • Bij een controle wordt men vooraf geïnformeerd.
 • Bij een aangifte zijn er minder gegevens vereist.
 • Landen buiten de Europese Unie erkennen de waarde van je AEO-status.

Heeft je onderneming enkel een AEO-C status dan ontvang je een  kennisgeving douanecontrole bij je aangifte.

AEO en de Europese Unie

De genoemde voordelen voor vergunninghouders gelden in de gehele Europese Unie omdat het hier gaat om een Europese richtlijn. Dat wil overigens niet zeggen dat de manier waarop de individuele lidstaten invulling geven aan de richtlijn, in elk land identiek is. Elke lidstaat is vrij om dit zelf te bepalen.

Uitgangspunt van de AEO regelgeving

Het uitgangspunt van de AEO regelgeving is de ontwikkeling van een supply chain die in elke fase gecertificeerd is. Bijkomend voordeel is dat elke deelnemer dezelfde voordelen geniet. De AEO gecertificeerde bedrijven genieten dus door het AEO-certificaat het vertrouwen van de Douane.

Waarom Processifi?

 • Grip op processen
 • Overzicht in assets
 • Alle documenten in een overzicht
 • Eenvoudig risico’s in kaart brengen
 • Waarborg en verbeter het kwaliteitsniveau
 • Personeel goed voorbereid en geïnformeerd

Overzicht normen

ISO 27001

Informatie-
beveiliging

AVG

Informatie-
beveiliging

ISO 9001

Kwaliteits-
management

BRC Food

Voedsel-
veiligheid

ISO 14001

Milieu-
management

IS0 45001

Veiligheids-
management

Klik hier voor een groter overzicht.

Wat vinden onze klanten?

“Voor ons is het belangrijk om vanuit onze processen te denken en op basis daarvan vorm te geven aan een digitaal managementsysteem. Dit hebben ze bij Processifi goed begrepen.”

Joske Nijhof, Projectmanager Duurzaamheid & Digitalisering

Hulp nodig bij het behouden en het behalen van certificeringen?
Processifi is dé tool om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Start eenvoudig uw gratis proefperiode. Na 30 dagen stopt de proefperiode automatisch

Veelgestelde vragen

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?

Waar staan jullie back-ups opgeslagen?